ఫోటోలు: న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కి బయలుదేరిన టీమిండియా ఆటగాళ్లు, విమానాశ్రయంలో ఎలా గడిపారో చూడండి

ఫోటోలు: న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కి బయలుదేరిన టీమిండియా ఆటగాళ్లు, విమానాశ్రయంలో ఎలా గడిపారో చూడండి

Source link